Podatekangielski.pl - szybki i efektywny zwrot podatku z Anglii Strona główna Napisz do nas

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Zwrot podatku angielskiego

Strona główna | Dodaj do ulubionych | Poleć stronę znajomemu | Praca u nas | Kontakt Poltax-RSS - zawsze pierwsze źródlo informacji

Dlaczego my? Procedura
zwrotu podatku
Jak wypełnić
druki?
Pobierz
formularze
Wylicz zwrot
kalkulator
Nie posiadasz
dokumentów?
Zamów
formy pocztą
Standardy
zwrotu podatku
Pytania
i odpowiedzi
Promocje
i rabaty
Nasza
prowizja
Zwrot podatku
z karty CIS

Rozpocznij zwrot podatku już teraz a otrzymasz zniżkę!

:: Aktualności
:: Wylicz zwrot podatku
:: Oferta biura Poltax
:: Bezpłatne poradniki
:: Oferty pracy
:: Newsletter

Zamów bezpłatny biuletyn z informacjami na temat zwrotu podatków, pracy i życia w Anglii, Irlandii, Holandii, innych krajów UE oraz USA. Więcej
r e k l a m a
:: Pytanie do eksperta

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie w sprawie zwrotu podatku w naszym systemie pomocy? Napisz do naszego eksperta podatkowego. Postaramy się Ci pomóc.
:: Dzwoń tanio do Polski
:: Angielski za darmo
Mamy dla Ciebie w prezencie darmowe ksiażki do nauki języka angielskiego. Pobierz je teraz za darmo wprost do Twojej skrzynki - tutaj...

Wydrukuj

Ubezpieczenia społeczne w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć klas ustanowionych przez brytyjski Urząd Skarbowy (Inland Revenue). W przeciągu życia zawodowego pracownik może zmieniać grupy zaszeregowania, jak i należeć jednocześnie do więcej niż jednej grupy.

1) Klasa 1 obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz ich pracodawców,

2) Klasa 1A obejmuje pracodawców, którzy zapewniają swoim pracownikom dodatkowe świadczenia w formie niepieniężnej (np. w postaci możliwości korzystania ze służbowego samochodu czy paliwa w celach prywatnych),

3) Składka w klasie 1B płacona jest przez pracodawców, którzy podpisali z Inland Revenue umowę PAYE Settlement Agreement (PSA). Na podstawie tej umowy pracodawca ma prawo odprowadzać składkę na ubezpieczenie społeczne od ściśle określonych wydatków ponoszonych na rzecz pracownika lub świadczeń niegotówkowych zapewnianych pracownikowi w formie ryczałtu po końcu roku podatkowego. W przypadku braku umowy takie wydatki i świadczenia stanowią zwiększenie podstawy naliczania składki na ubezpieczenie społeczne w klasie 1 lub 1A,

4) Klasa 2 obejmuje osoby samozatrudnione,

5) Składka w klasie 3 jest dobrowolna i płacona jest przez osoby, które nie odprowadzają składek w innych grupach a chcą zagwarantować sobie wypłaty ze State Pension w przyszłości lub które uważają, że ich kontrybucja w danej klasie jest zbyt niska,

6) Składka w klasie 4 obejmuje głównie osoby samozatrudnione, których roczny dochód przekracza kwotę zapisaną dla pracowników samozatrudnionych w kategorii 2.

KLASA 1

Składkę na Ubezpieczenie Społeczne zgodnie z 1 klasą zaszeregowania płacą osoby:

- zatrudnione na umowę o pracę (w tej kategorii mieszczą się także osoby zatrudnione za pośrednictwem agencji, wykładowcy, czy wolne zawody);
- osoby pomiędzy 16 rokiem życia a wiekiem emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn);
- zarobki przekraczają poziom minimalny, tj. 97 funtów tygodniowo (zwana stawką progową) (odpowiednik 420 funtów miesięcznie, 5.035 funtów rocznie)

Składka w klasie pierwszej składa się z dwóch części:

- składka podstawowa płacona przez pracownika;
- składka płacona przez pracodawcę.

Stawka podstawowa płacona przez pracownika składa się z:

- część głównej płaconej od wynagrodzenia powyżej stawki progowej (na rok 2006-2007 stawka progowa została ustalona na poziomie 97 funtów tygodniowo, tj. 420 funtów miesięcznie, 5.035 funtów rocznie) ale ograniczonej z góry limitem górnym (na rok 2006-2007 limit górny wynosi 645 funtów tygodniowo oraz odpowiednio, 2.795 funtów miesięcznie, 33.540 funtów rocznie). Na rok obrachunkowy 2006-2007 stawka wynosi 11%;
- części dodatkowej płaconej od wynagrodzenia przekraczającego limit górny . Na rok 2006-2007 stawka została ustalona na poziomie 1%.

W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika nie przekracza 97 funtów tygodniowo ani pracownik ani pracodawca nie są zobowiązani do odprowadzania składek. Natomiast w przypadku, gdy wynagrodzenie mieści się w granicach 84 funtów do 97 funtów tygodniowo pracownik, mimo iż nie odprowadza składek, traktowany jest jakby miał ciągłość odprowadzania składek.

Przykład

Pracownik zarabia 200 funtów tygodniowo. Wysokość składki tygodniowej płaconej przez pracownika w klasie pierwszej wynosi:

200 GBP - 97 GBP = 103 GBP x 11% = 11,33 GBP

Jeśli pracownik zarabia 700 funtów tygodniowo wysokość składki tygodniowej w klasie pierwszej wynosi:

700 GBP - 645 GBP= 55 GBP x 1% = 0.55 GBP
645 GBP - 97 GBP = 548 GBP x 11% = 60,28 GBP

Razem: 60,83 GBP

Zobowiązanie pracodawcy z tytułu ubezpieczenia społecznego wynosi 12,80% i liczone jest od dochodów powyżej stawki progowej (tak jak w przypadku zobowiązania pracownika stawka progowa wynosi na rok 2006-2007 odpowiednio: 97 funtów tygodniowo, tj. 420 funtów miesięcznie, 5.035 funtów rocznie).

Regulacje odnoście ubezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii przewidują szereg ulg ze względu na takie czynniki jak wiek pracownika, status rodzinny, liczbę miejsc zatrudnienia, fakt, czy pracodawca oferuje ubezpieczenie poza narodowym ubezpieczeniem społecznym. Dla każdej z grup Inland Revenue publikuje tabele, w których, w zależności od zarobków pracownika powyżej stawki progowej określona jest wartość składki płaconej przez pracodawcę.

Poniżej prezentujemy przykładowy fragment tabeli obowiązującej na rok podatkowy 2006-2007 dla pracowników w wieku od 16 lat do wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet), pracodawca nie oferuje programów ubezpieczeniowych poza narodowym ubezpieczeniem społecznym, pracownik nie jest zamężną kobietą lub wdową posiadającą prawo do stawki zredukowanej.

Miesięczne zarobki pracownika
Zarobki powyżej stawki progowej
(97 GBP)
Składka płacona przez pracownika
Składka płacona przez pracodawcę
Razem
382
0
0
0
0
430
333
36,63
42,62
79,25
500
403
44,33
51,58

95,91

600
503
52,33
64,38

119,71

Źródło: Inland Revenue: www.inlandrevenue.gov.uk

Zamężne kobiety i wdowy

Zamężne kobiety oraz wdowy, które mają prawo do stawki zredukowanej, płacą składką w wysokości 4,85% od zarobków powyżej stawki progowej do limitu górnego. Powyżej limitu górnego obowiązuje stawka standardowa w wysokości 1%.

Więcej, niż jedno miejsce zatrudnienia

Dla pracowników, którzy zatrudnieni są w więcej niż jednym miejscu i każda z umów o pracę kwalifikuje pracownika do składek w klasie 1, ogólna kontrybucja na ubezpieczenie społeczne jest ograniczona z góry. W roku 2006-2007 maksymalna składka jest uzależniona od liczby pracodawców, u których zatrudniony jest pracownik oraz od wynagrodzenia pobieranego przez pracownika i tym samym maksymalna składka ustalana jest indywidualnie dla każdego pracownika.

KLASA 1A

W klasie 1A składkę na ubezpieczenie społeczne odprowadza jedynie pracodawca i składka jest rezultatem zapewniania pracownikom na wyższych stanowiskach dodatkowych profitów niegotówkowych, na przykład w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego, paliwa czy telefonu komórkowego do celów prywatnych.

Składka w tej klasie jest liczona jako procent od gotówkowego ekwiwalentu dodatkowego "wynagrodzenia". Ekwiwalent gotówkowy będący podstawą do kalkulacji jest równoważny wartości kwalifikowanej jako koszt uzyskania przychodu z tego tytułu.

Aby wyliczyć wysokość składki należy zsumować wszystkie gotówkowe ekwiwalenty i pomnożyć sumę przez stawkę procentową, która na rok 2006-2007 została ustanowiona na poziomie 12,8%.

Przykład

Pracodawca zapewnia 25 pracownikom opiekę medyczną oraz samochód służbowy. Ekwiwalent gotówkowy na każdego pracownika wynosi odpowiednio 150 GBP za opiekę medyczną i 3.000 GBP za samochód. Łączny ekwiwalent gotówkowy wynosi:

150 GBP x 25 = 3.750 GBP
3.000 GBP x 25 = 75.000 GBP

Razem: 78.750 GBP

Wysokość składki w klasie 1A wynosi zatem:

78.750 GBP x 12,8% = 10.080,00 GBP

KLASA 1B

Składka w klasie 1B płacona jest przez pracodawców, którzy podpisali z Inland Revenue umowę PAYE Settlement Agreement (PSA). Na podstawie tej umowy pracodawca ma prawo odprowadzać składkę na ubezpieczenie społeczne w formie ryczałtu po końcu roku podatkowego. Składka naliczana jest od ściśle określonych w umowie PSA wydatków ponoszonych na rzecz pracownika lub świadczeń niegotówkowych zapewnianych pracownikowi. W przypadku braku ww. umowy takie wydatki i świadczenia stanowią zwiększenie podstawy naliczania składki na ubezpieczenie społeczne w klasie 1 lub 1A. Umowa PSA z Inland Revenue jest nieobowiązkowa.

Umową PSA mogą być objęte wydatki i świadczenia, które spełniają następujące warunki:

- wartość wydatków / świadczeń nie jest znacząca;
- wydatki są ponoszone lub świadczenia są zapewniane nieregularnie;
- firma nie prowadzi systemu Pay As You Earn lub rozdzielenie wydatków pomiędzy pracowników nie jest możliwe.

Według powyższych warunków do przykładowych wydatków i świadczeń, które mogą być objęte PSA należą:

- wydatki i świadczenia o nieznacznej wartości takie jak opłaty za taksówki, incydentalne koszty przejazdów, drobne prezenty;
- wydatki i świadczenia zapewniane pracownikom nieregularnie, takie jak wakacje jako forma zachęty/nagrody, czy
- użytkowanie przez pracownika służbowego mieszkania;
- imprezy świąteczne.

Wysokość składki odprowadzana od ściśle określonych w umowie PSA wydatków i świadczeń i ustalana jest indywidualnie dla każdej firmy przez urzędnika Inland Revenue. Wysokość składki w klasie 1B jest określana jako stały procent wartości wydatków i świadczeń objętych umową.

r e k l a m a

Przełom w nauce angielskiego,
niemieckiegp lub hiszpańskiego!

Skuteczna nauka słówek z nativ-speakerem!
Dzięki skutecznemu systemowi nauki
intuiLEARN będziesz przyswajać słówka
znacznie szybciej niż dotąd!
Zobacz...

KLASA 2 ORAZ KLASA 4

Składka na ubezpieczenia społeczne obowiązująca w klasie drugiej, obowiązuje wszystkich samozatrudnionych i wynosi 2,10 funta tygodniowo.

Natomiast składka obowiązująca w klasie czwartej, obowiązuje samozatrudnionych, których roczny dochód netto przekracza kwotę 5.035 funtów. Osoby te, oprócz 2,10 funta tygodniowo, zobowiązane są zapłacić składkę w wysokości 8% zysku przekraczającego kwotę 5.035 funtów, ale niższego niż 33.540 funtów. Składka od zysku powyżej granicy 33.540 wynosi 1%. Składka opłacana jest pod koniec roku podatkowego, wraz z podatkiem dochodowym.

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne można więc obliczyć według poniższej tabeli:

Składki obowiązujące w roku podatkowym 2006-2007
roczny dochód netto [GBP]
0 - 5.035 5.035 - 33.540 ponad 33.540
Klasa 2:
(składka obowiązująca wszystkich samozatrudnionych)
2,10 GBP tygodniowo (109,20 GBP rocznie)
Klasa 4:
(składka obowiązująca samozatrudnionych o wysokich dochodach rocznych)
-
8% różnicy pomiędzy dochodem netto a 5.035 GBP
1% różnicy pomiędzy dochodem netto a 33.540 GBP

Przykład

Roczny dochód osoby samozatrudnionej wynosi 25.000 GBP. Składka łączna osoby samozatrudnionej wyniesie zatem:

52 tygodnie x 2,10 GBP = 109,20 GBP
8% x (25.000 GBP - 5.035 GBP) = 1.597,20 GBP
Razem: 1.706,40 GBP

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione następujące osoby:

- kobiety powyżej 60-go roku życia,
- mężczyźni powyżej 65-go roku życia,
- osoby posiadające zaświadczenie o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception).

Zaświadczenie takie mogą dostać osoby samozatrudnione, których roczny dochód netto nie przekroczy kwoty 4.465 funtów. Uzyskanie takiego zaświadczenia z jednej strony zwalnia osobę z płacenia składki klasy drugiej (2,10 funta tygodniowo), z drugiej strony zaś zamyka jej możliwość skorzystania z ewentualnych korzyści oferowanych przez system ubezpieczeń społecznych, dostępnych dla osób płacących składki.

KLASA 3

Składka w ramach klasy 3 jest składką nieobowiązkową i płacona jest przez osoby, które chcą w przyszłości podnieść jakość otrzymywanych świadczeń w przypadku gdy:

- nie pracują;
- nie są zobowiązane do odprowadzania składek w klasie 1 lub 2;
- otrzymały wyłączenie z klasy 2;
- mieszkają za granicą.

Składki w ramach klasy 3 płacone są według stałej stopy. Na rok 2006-2007 składka tygodniowa wynosi 7,55 funtów.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń społecznych (national insurance) można znaleźć na stronie internetowej Inland Revenue: www.inlanrevenue.gov.uk. Na stronie tej zamieszczone są ulotki, przewodniki, które w bardzo przystępny sposób opisują przepisy regulujące kwestię ubezpieczeń.

Źródło: www.polishemb-trade.co.uk

Drukuj Wydrukuj <<= Wstecz | Dalej =>>

:: MENU: Praca i życie w Anglii:
::
Praca w Anglii - rejestracja
:: Przed wyjazdem do Anglii
:: Poszukiwanie pracy w Anglii
:: Zasady zatrudnienia w Anglii
:: Zakwaterowanie w Anglii
:: Zasiłki w Anglii
:: Opieka medyczna w Anglii
=> Ubezpieczenia społeczne w Anglii
:: Konto w angielskim banku
:: Z lotniska do Londynu
:: Rezydent podatkowy w UK
:: Działalność gospodarcza w UK
:: Nauka angielskiego za darmo

Rejestracja on-line
podatku angielskiego
Abolicja
podatkowa
Ekspresowa realizacja
czeków angielskich
:: Zamów formularze

Zamów komplet formularzy do rozliczenia podatku z Anglii dla siebie lub znajomego wprost do skrzynki e-mail.

:: Kontakt z biurem
:: Polecamy książki
:: Przypomnij mi!

Jeśli wyjeżdżasz do pracy za granicę podaj nam swoje imię i e-maila oraz datę kiedy mamy Ci przypomnieć o Twoim rozliczeniu podatku! Z nami zawsze rozliczysz podatek z zagranicy czas!
:: Do pobrania
:: Partnerzy serwisu
Zobacz pełną listę naszych partnerów oraz jak zostać partnerem. Więcej...

:: Newsy z rynku pracy
13% zniżki dla kart:
13% zniżki na Twoje rozliczenie
Planeta Młodych
13% zniżki na Twoje rozliczenie
ISIC
13% zniżki na Twoje rozliczenie
EURO<26