Podatekangielski.pl - szybki i efektywny zwrot podatku z Anglii Strona główna Napisz do nas

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Zwrot podatku angielskiego

Strona główna | Dodaj do ulubionych | Poleć stronę znajomemu | Praca u nas | Kontakt Poltax-RSS - zawsze pierwsze źródlo informacji

Dlaczego my? Procedura
zwrotu podatku
Jak wypełnić
druki?
Pobierz
formularze
Wylicz zwrot
kalkulator
Nie posiadasz
dokumentów?
Zamów
formy pocztą
Standardy
zwrotu podatku
Pytania
i odpowiedzi
Promocje
i rabaty
Nasza
prowizja
Zwrot podatku
z karty CIS

Rozpocznij zwrot podatku już teraz a otrzymasz zniżkę!

:: Aktualności
:: Wylicz zwrot podatku
:: Oferta biura Poltax
:: Bezpłatne poradniki
:: Oferty pracy
:: Newsletter

Zamów bezpłatny biuletyn z informacjami na temat zwrotu podatków, pracy i życia w Anglii, Irlandii, Holandii, innych krajów UE oraz USA. Więcej
r e k l a m a
:: Pytanie do eksperta

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie w sprawie zwrotu podatku w naszym systemie pomocy? Napisz do naszego eksperta podatkowego. Postaramy się Ci pomóc.
:: Dzwoń tanio do Polski
:: Angielski za darmo
Mamy dla Ciebie w prezencie darmowe ksiażki do nauki języka angielskiego. Pobierz je teraz za darmo wprost do Twojej skrzynki - tutaj...

Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Zdecydowanie najłatwiej jest rozpocząć działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Wystarczy wypełnić bardzo prosty formularz, podpisać i wysłać do urzędu podatkowego, można to zrobić bezpłatnie nawet do trzech miesięcy po rozpoczęciu działalności jako osoba samozatrudniająca się. Ten brak utrudnień wynika z tradycji i swobód obywatelskich, a prawo do pracy i do bogacenia się do takich swobód należą.

Polacy zakładający firmę na terenie Wielkiej Brytanii są traktowani na równi z obywatelami innych, rdzennych państw UE. Sam proces rozpoczęcia działalności gospodarczej na wyspach brytyjskich przez obcokrajowca jest w porównaniu z innymi krajami stosunkowo proste, gdyż nie są wymagane specjalne zezwolenia ani licencje. Jedynie w branżach: usług bankowych, ubezpieczeń oraz doradztwie inwestycyjnym i handlu obcokrajowiec musi postarać się o zezwolenie.

Formy działalności gospodarczej

Oprócz pracy na zasadzie samodzielnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie), w Wielkiej Brytanii istnieją następujące formy działalności gospodarczej:

- Spółka typu korporacyjnego - companies - stają się osobą prawną poprzez wpisanie do rejestru Companies House,
- Spółka zwykła - Partnership. Odmianą spółki zwykłej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Samodzielna działalność gospodarcza - samozatrudnienie

Najbardziej odpowiednią formą prawną dla podjęcia działalności gospodarczej w mniejszym rozmiarze wydaje się być samozatrudnienie czyli samodzielna działalność gospodarcza. W Wielkiej Brytanii osoby fizyczne podejmujące samodzielną działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania rejestracji w lokalnym urzędzie skarbowym (HM Revenue & Customs), tj. zgłoszenia przyjazdu do Wielkiej Brytanii i zgłoszenia samozatrudnienia.

Kolejnym krokiem dla osób podlegającym brytyjskiemu prawu w zakresie ubezpieczeń społecznych (zob. poniżej) jest wystąpienie o przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego do lokalnego oddziału Departamentu Pracy i Emerytur.

Osoby podejmujące działalność gospodarczą w szeroko rozumianym sektorze budownictwa są zobowiązane zgłaszając samozatrudnienie i przyjazd do Wielkiej Brytanii uzyskać również tzw. tymczasową kartę CIS-4 (Constructions Industry Scheme). Po otrzymaniu numeru ubezpieczenia społecznego osoby te występują o stałą kartę CIS-4.

Osoby samozatrudnione, po przekroczeniu ustalonego progu obrotów rocznych, powinny się również zarejestrować jako płatnicy VAT. Do sytuacji takiej dochodzi jednak stosunkowo rzadko, ponieważ limit ten jest relatywnie wysoki (w 2006 r. wynosił 58 000 funtów).

Kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednocześnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii w stosunku do osób pracujących Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2006r. regulowała umowa z dnia 16 grudnia 1976 r. między rządem RP a rządem Wielkiej Brytanii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20). Umowa ta przewidywała zasadę tzw. odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, iż dochody osiągnięte z działalności gospodarczej związanej z posiadaniem stałej placówki w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu również w Polsce, jednak podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii może zostać odliczony od podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w Polsce.

Od tego roku obowiązuje nowa a zarazem korzystniejsza konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz.1840). Ma ona zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2007r.

W rozliczeniu za 2007 rok będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Metoda ta polega na tym, że państwo w którym podatnik ma, dla celów podatkowych, miejsce zamieszkania, wyłącza z opodatkowania te jego przychody, które, zgodnie z umową, mogą być opodatkowane w państwie źródła.

Uzyskany za granicą dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, (do opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu: polskiego i zagranicznego). Dlatego osoba, która w 2007 roku będzie zarabiała zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, będzie uwzględniać zarobki brytyjskie w polskim PIT tylko do ustalenia stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do zarobków polskich. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik w 2007 roku będzie pracował i zarabiał tylko w Anglii, a w Polsce nie osiągnie żadnych dochodów, nie będzie musiał w kraju w ogóle rozliczać się z pieniędzy zagranicznych (Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego za granicą).

Polacy zarabiający za granicą, którzy muszą rozliczać się w kraju, do rocznego PIT będą musieli dołączyć nowy załącznik PIT/ZG, gdzie znajduje się informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym tam podatku w danym roku podatkowym. Trzeba w nim wykazać uzyskany poza krajem dochód i zapłacony tam podatek po uprzednim przeliczeniu go na złotówki (Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Te same zasady będą miały zastosowanie do przeliczenia na złote podatku zapłaconego za granicą). Załącznik ten będzie trzeba dołączyć do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Brytyjski urząd podatkowy wyzbył się wszelkich uprzedzeń rasowych. Zarejestrowałeś się i płacisz podatki - jesteś OK. Taxman nie pyta o twój status imigracyjny. Dlatego tylko w Wielkiej Brytanii możliwe jest odzyskanie podatku przez osobę, która pracowała bez prawa pracy i od dawna nie ma ważnej wizy. Ale jeśli uchylasz się od płacenia podatków, to urzędnik może być mniej pobłażliwy niż policjant i ma większe uprawnienia, z których skrupulatnie skorzysta. Brytyjczycy traktują płacenie podatków jako obowiązek i źle wygląda w towarzystwie osoba, która chwali się, że nie płaci podatków, bo oznacza to, że żyje na koszt pozostałych. Niestety, takie przechwalanie zdarza się słyszeć z ust początkujących biznesmenów znad Wisły.

Zasady ubezpieczenia społecznego osób przemieszczających się w ramach Unii Europejskiej określa akt prawa wspólnotowego, tj. Rozporządzenie Rady (EWG) z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich podlega ustawodawstwu tego państwa, na terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego państwa.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jedynie w Wielkiej Brytanii są zobowiązane do opłacania w tym kraju składek na ubezpieczenie społeczne. W Wielkiej Brytanii wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć grup. Osoby samozatrudnione kwalifikują się, w zależności od wysokości rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spośród tych sześciu grup. Wszystkie osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą opłacają składkę w grupie drugiej (Class 2), natomiast składka dla grupy czwartej (Class 4), obowiązuje tych samozatrudnionych, których roczny dochód netto przekracza kwotę 4.745 funtów.

Przełom w nauce angielskiego,
niemieckiegp lub hiszpańskiego!

Skuteczna nauka słówek z nativ-speakerem!
Dzięki skutecznemu systemowi nauki
intuiLEARN będziesz przyswajać słówka
znacznie szybciej niż dotąd!
Zobacz...

Spółka zwykła (Partnership)

W celu podjęcia działalności w mniejszym zakresie można również rozważyć utworzenie spółki zwykłej (partnership) przypominającej polską spółkę cywilną. nie podlega rejestracji.

Spółka zwykła powstaje na zasadzie zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami, którzy mają na celu osiągnięcie zysku. Nie ma ona osobowości prawnej i nie podlega rejestracji, a liczba wspólników ograniczona jest zazwyczaj do 20, wszyscy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Jej wspólnicy powinni się natomiast zarejestrować jako osoby samozatrudnione.

Pozostałe typy spółek podlegają wpisowi do rejestru spółek prowadzonego przez brytyjski urząd rejestrowy Companies House. Urząd ten zajmuje się rejestracją i gromadzeniem informacji o spółkach z obszaru Anglii, Walii i Szkocji. Oddzielne rejestry spółek prowadzone są na terenie Północnej Irlandii, wyspy Man oraz wysp na Kanale La Manche: Alderney, Guernsey i Sark oraz Jersey.

Zakres informacji i dokumentów, których przekazanie jest niezbędne do dokonania rejestracji, zależy od typu zakładanej spółki. Rejestracja, jak również wszelkie zmiany danych objętych rejestracją podlegają opłatom (lista aktualnych i inne informacje na temat rejestracji są dostępne na stronie www.companieshouse.gov.uk.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują dwie kategorie wspólników: general partners - prowadzą spółkę i są odpowiedzialni za jej zobowiązania bez ograniczeń oraz limited partners - ich odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów kapitałowych, ci wspólnicy nie biorą udziału w zarządzaniu spółką.

WAŻNE! Spółka, która nabyła w wyniku rejestracji osobowość prawną musi corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach.

Procedura rejestracyjna

Po utworzeniu spółki należy zarejestrować ją w Urzędzie Rejestrowym - Companies House, potwierdzeniem rejestracji jest Certificate of Incorporation. Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku rejestracji. W celu zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Companies House należy przedstawić następujące dokumenty:

- Memorandum of Association - w tym dokumencie zawarte są główne informacje na temat spółki (nazwa, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, suma kapitału i jego podział na stałe części). Memorandum pełni także rolę umowy założycielskiej i statutu spółki.

- Articles of Association - tutaj określone są prawa akcjonariuszy, zasady wypłaty dywidend, tworzenia rezerw, przekazywania udziałów, procedura prowadzenia walnego zgromadzenia oraz kompetencje udziałowców.

Wielka Brytania nie wprowadziła ograniczeń (okresów przejściowych) w zakresie podejmowania pracy przez obywateli tzw. „nowych” państw członkowskich, dlatego też przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii może zatrudniać zarówno pracowników brytyjskich, jak i polskich. Osoby podejmujące pracę w Wielkiej Brytanii mają jednak obowiązek zarejestrowania się w Wydziale ds. Rejestracji Pracowników brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W Wielkiej Brytanii nie ma również ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez osoby zagraniczne, budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej muszą natomiast uzyskać certyfikat stwierdzający prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Drukuj Wydrukuj <<= Wstecz | Dalej =>>

:: MENU: Praca i życie w Anglii:
::
Praca w Anglii - rejestracja
:: Przed wyjazdem do Anglii
:: Poszukiwanie pracy w Anglii
:: Zasady zatrudnienia w Anglii
:: Zakwaterowanie w Anglii
:: Zasiłki w Anglii
:: Opieka medyczna w Anglii
:: Ubezpieczenia społeczne w Anglii
:: Konto w angielskim banku
:: Z lotniska do Londynu
:: Rezydent podatkowy w UK
=> Działalność gospodarcza w UK
:: Nauka angielskiego za darmo

Rejestracja on-line
podatku angielskiego
Abolicja
podatkowa
Ekspresowa realizacja
czeków angielskich
:: Zamów formularze

Zamów komplet formularzy do rozliczenia podatku z Anglii dla siebie lub znajomego wprost do skrzynki e-mail.

:: Kontakt z biurem
:: Polecamy książki
:: Przypomnij mi!

Jeśli wyjeżdżasz do pracy za granicę podaj nam swoje imię i e-maila oraz datę kiedy mamy Ci przypomnieć o Twoim rozliczeniu podatku! Z nami zawsze rozliczysz podatek z zagranicy czas!
:: Do pobrania
:: Partnerzy serwisu
Zobacz pełną listę naszych partnerów oraz jak zostać partnerem. Więcej...

:: Newsy z rynku pracy
13% zniżki dla kart:
13% zniżki na Twoje rozliczenie
Planeta Młodych
13% zniżki na Twoje rozliczenie
ISIC
13% zniżki na Twoje rozliczenie
EURO<26